Czas wygenerowania treści 2020-07-06 04:57:38

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/9/3/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku
w sprawie:
powołania doraĽnej Komisji ds. monitorowania przygotowań Województwa Śląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

Na podstawie
art. 18 pkt 20 i art. 28
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz § 44, 44 d ust. 2
Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)
§ 1


Powołuje się doraĽną Komisję ds. monitorowania przygotowań Województwa Śląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w składzie:


1) Antoni Piechniczek Przewodniczący,
2) Andrzej Szewiński Zastępca Przewodniczącego,
3) Włodzimierz Skalik Zastępca Przewodniczącego,
4) Cezary Stryjak Zastępca Przewodniczącego,
5) Marian Jarosz Członek Komisji,
6) Krzysztof Stachowicz Członek Komisji,
7) Wojciech Zamorski Członek Komisji,
8) Jerzy Ziętek Członek Komisji.§ 2
  1. Przedmiotem działania Komisji będzie opiniowanie oraz inspirowanie prac związanych z organizacją rozgrywek w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, a także rozwojem i dostosowaniem niezbędnej infrastruktury na terenie województwa śląskiego.

  2. Zakres działania Komisji obejmować będzie w szczególności nadzór nad pracami związanymi ze spełnieniem wymogów UEFA dotyczących organizacji mistrzostw. 3. Komisja będzie funkcjonować do końca III. kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-06-2007 12:37:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713