Czas wygenerowania treści 2020-09-26 14:39:47

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/8/11/1999 z dnia 31 maja 1999 roku
w sprawie:
nabycia przez Województwo Śląskie prawa własności gruntu stanowiącego obszar lotniska w Pyrzowicach

Na podstawie
art., 18 pkt 19 lit. "a"
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91, poz. 576)
§ 1


Wyrazić zgodę na podjęcie działań zmierzających do nabycia przez Województwo Śląskie prawa własności gruntów stanowiących obszar lotniska w Pyrzowicach.

§ 2


Wykaz działek, powierzchnie i granice gruntów, o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3


Zobowiązać Zarząd Województwa do:
- skierowania do Ministra Obrony Narodowej wniosku o odstąpienie od przekazania gruntów, których dotyczy niniejsza uchwała, Agencji Mienia Wojskowego,
- po pozytywnej decyzji Ministra Obrony Narodowej
- podjęcia działań zmierzających do nabycia prawa własności przedmiotowych gruntów od Skarbu Państwa, w trybie przewidzianym w art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:38:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713