Czas wygenerowania treści 2021-01-28 15:11:02

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/8/8/1999 z dnia 31 maja 1999 roku
w sprawie:
nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski"

Na podstawie
art.14. ust.1 pkt 11 oraz art.18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz.576 z póĽn. zm.)
§ 1


Nadać Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski" w Katowicach z siedzibą w Chorzowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:38:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713