Czas wygenerowania treści 2020-09-23 08:03:46

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/8/2/2007 z dnia 16 maja 2007 roku
w sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr II/53/3/2006 z dnia 25 paĽdziernika 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu wykorzystania odnawialnych Ľródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Dokonuje się zmiany uchwały własnej Nr II/53/3/2006 z dnia 25 paĽdziernika 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu wykorzystania odnawialnych Ľródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, w ten sposób, że zmianie ulega załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-05-2007 11:36:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713