Czas wygenerowania treści 2020-09-26 14:02:22

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/7/4/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 roku
w sprawie:
objęcia przez Województwo Śląskie 880 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach za kwotę 880.000,00 zł

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. e
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Obejmuje się 880 akcji imiennych nowej serii „K” od nr 11.588 do nr 12.467 Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach o wartości nominalnej 1.000 zł każda, za łączną kwotę 880.000,00 zł.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-04-2007 12:00:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713