Czas wygenerowania treści 2020-07-09 00:53:04

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/3/3/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku
w sprawie:
wyrażenia woli podpisania umowy stadionowej na finałowe rozgrywki Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 pomiędzy Województwem Śląskim, a Polskim Związkiem Piłki Nożnej w Warszawie i Federacją Piłkarską Ukrainy z siedzibą w Kijowie oraz podjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego działań zmierzających do przygotowania obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z wyżej wymienionej umowy

Na podstawie
18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku § 18 a ust. 2 pkt 4
Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)

§ 1


Sejmik Województwa Śląskiego wyraża wolę podpisania umowy stadionowej na finałowe rozgrywki Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 pomiędzy Województwem Śląskim, a Polskim Związkiem Piłki Nożnej w Warszawie oraz Federacją Piłkarską Ukrainy z siedzibą w Kijowie, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Sejmik Województwa Śląskiego wyraża wolę podjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego działań zmierzających do przygotowania obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” wraz z infrastrukturą wokół niego, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z wyżej wymienionej umowy.


§ 3


Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/52/1/2006 z dnia 18 września 2006 roku.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-01-2007 15:12:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713