Czas wygenerowania treści 2020-07-03 15:08:23

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/3/3/1999 z dnia 18 grudnia 1999 roku
w sprawie:
wyznaczenia ekspertów do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie
art. 88 e ust. 5 pkt 5 i ust. 6
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kształtowaniu środowiska,
(Dz. U. Nr 49 z 1994 roku, poz. 196 z póĽn. zm.)
oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91 poz. 576)
§ 1


Postanawia się wyznaczyć do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dwóch ekspertów z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 2


Wyznaczyć jako ekspertów Sejmiku Województwa Śląskiego określonych w § 1 następujące osoby:

- Panią Krystynę Czaplicką,
- Pana Andrzeja Skowrońskiego.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:38:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713