Czas wygenerowania treści 2020-07-03 16:09:21

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/50/2/2006 z dnia 3 lipca 2006 roku
w sprawie:
określenia regulaminu, zasad i trybu przyznawania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Na podstawie
art. 89 ust. 1 oraz ust. 2 i ust. 4
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 37 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym
(Dz. U. Nr 155 z 2005 roku, poz. 1298),
art. 28
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
(Dz. U. Nr 81 z 2001 roku, poz. 889 z póĽn. zm.)

§ 1


Określa się regulamin, zasady i tryb przyznawania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-07-2006 08:56:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713