Czas wygenerowania treści 2020-05-31 01:20:38

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/48/16/2006 z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Uzdrowiskowej 46-48, stanowiącym własność Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z póĽn. zm.)
oraz § 8 ust. 2
Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego
oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
przyjętych uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/40/10/2005
z dnia 17 paĽdziernika 2005 roku zmienionych uchwałą Nr II/42/11/2005
z dnia 19 grudnia 2005 roku

§ 1


Przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Uzdrowiskowej 46-48, stanowiącym własność Województwa Śląskiego, wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych. Wysokość poszczególnych bonifikat określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-05-2006 11:54:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713