Czas wygenerowania treści 2020-07-06 11:01:00

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/48/10/2006 z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie:
uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu na rok 2006

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 2 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie dofinansowania
zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Dz. U. Nr 28 z 2005 roku, poz. 237)

§ 1


Uchwala się „Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Traci moc uchwała Nr II/32/15/2005 z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2005.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-05-2006 10:01:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713