Czas wygenerowania treści 2020-09-26 14:10:05

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/48/2/2006 z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie:
udzielenia pożyczki dla Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w kwocie 600 000 zł

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. d
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Udziela się nieoprocentowanej pożyczki dla Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w kwocie 600 000 zł.


2. Pożyczka zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.


3. Przewiduje się spłatę pożyczki w 12 równych miesięcznych ratach (50 000 zł każda) począwszy od paĽdziernika 2006 roku (płatność – do 30 września 2007 roku).


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-05-2006 13:21:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713