Czas wygenerowania treści 2020-07-07 08:05:34

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/47/12/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z pózn. zm.)
oraz art. 14 ust. 2 i ust. 5
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z póĽn. zm.)

§ 1


Wyraża się zgodę na nieodpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Pyrzowicach, opisanej w księdze wieczystej nr KW 72705 służebnością polegającą na: prawie przechodu, przejazdu, prowadzenia mediów i zrzutu ścieków przez i na działce nr 497/69, zrzucie ścieków do oczyszczalni zlokalizowanej na działce nr 497/72, dostawie energii elektrycznej ze stacji trafo usytuowanej na działce nr 497/64, na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego, będącej właścicielem nieruchomości opisanych w księgach wieczystych nr: KW 71630, KW 49089 i KW 49233.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-05-2006 09:10:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713