Czas wygenerowania treści 2020-07-09 16:58:07

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/47/2/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 roku
w sprawie:
udzielenia poparcia dla kandydatury Polski i Ukrainy do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, które mają się odbywać między innymi w Chorzowie jako jednym z miast gospodarzy

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 18 a ust. 2 pkt 4
Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽń. zm.)

§ 1


Sejmik Województwa Śląskiego udziela poparcia dla kandydatury Polski i Ukrainy do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, które mają się odbywać między innymi w Chorzowie jako jednym z miast gospodarzy.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-05-2006 08:22:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713