Czas wygenerowania treści 2020-03-28 18:06:40

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/46/23/2006 z dnia 27 marca 2006 roku
w sprawie:
apelu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zmniejszenia środków na programy regionalne w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz algorytmu naliczania środków dla województw

Na podstawie
§ 18 a ust. 2 pkt 3
Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. U. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)

§ 1


Przyjmuje się apel dotyczący zmniejszenia środków na programy regionalne w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz algorytmu naliczania środków dla województw, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-04-2006 10:19:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713