Czas wygenerowania treści 2020-07-08 23:27:04

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/45/3/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku
w sprawie:
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie

Na podstawie
art. 8 ust. 1 oraz 18 pkt 19 lit. f
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

§ 1


Z dniem 1 marca 2006 roku tworzy się jednostkę budżetową Województwa Śląskiego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie.


§ 2


Nadaje się statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Utworzonej jednostce budżetowej przekazane zostanie mienie ruchome przyjęte do ewidencji finansowo-księgowej Urzędu Marszałkowskiego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie.


§ 4


Utworzona jednostka budżetowa, o której mowa w § 1 przejmie z dniem 1 kwietnia 2006 roku dotychczasowych pracowników likwidowanego zakładu budżetowego WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie na zasadzie określonej w art. 231 Kodeksu pracy.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-03-2006 11:06:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713