Czas wygenerowania treści 2020-07-09 13:52:08

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/43/13/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku
w sprawie:
wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa w sprawie przejęcia przez Województwo Śląskie akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Katowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. e i art. 50
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Postanawia się wystąpić do Ministra Skarbu Państwa w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Województwo Śląskie akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Katowicach, celem przeniesienia ich własności na rzecz Gmin w proporcjach zgodnych z Porozumieniem zawartym w dniu 14.12.2004 roku, po uzyskaniu wiążących zobowiązań wszystkich zainteresowanych Gmin co do nieodpłatnego przejęcia akcji Spółki od Województwa Śląskiego.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-02-2006 11:14:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713