Czas wygenerowania treści 2021-07-30 03:38:25

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/43/1/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku
w sprawie:
przyjęcia Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie
art. 18 pkt 2 i 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 80 i 81
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne
(t. j. Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019)

§ 1


Przyjmuje się Program małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Ustalenia dokonane w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną uwzględnione w Aneksie do Programu małej retencji dla województwa śląskiego, który zostanie sporządzony w terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-02-2006 09:55:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713