Czas wygenerowania treści 2020-07-04 21:11:27

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/41/15/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Krzepicach, na rzecz Miasta na prawach powiatu Częstochowa

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 13 ust. 2 a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z póĽn. zm.)

§ 1


Wyraża się zgodę na przekazanie przez Województwo Śląskie, w drodze darowizny, Miastu na prawach powiatu Częstochowa prawa własności nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy 3-go Maja 4, oznaczonej jako działki nr 1513 i 1514, o pow. 0,0446 ha, KW Nr 31601, na której ustanowione jest prawo wieczystego użytkowania i odrębna własność budynku i urządzeń na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia”, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-11-2005 10:16:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713