Czas wygenerowania treści 2020-07-09 13:45:05

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/41/14/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku
w sprawie:
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu, na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 13 ust. 2 a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z póĽn. zm.)

§ 1


Wyraża się zgodę na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu, oznaczonej jako działki 3530/156 i 3532/158, o powierzchni łącznej 0,0195 ha, KW Nr 27155, na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, na cel publiczny związany z ochroną zdrowia, polegający na rozbudowie siedziby obdarowanego.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-11-2005 10:14:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713