Czas wygenerowania treści 2020-07-11 14:40:25

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/40/14/2005 z dnia 17 października 2005 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach w Jaworzu przy ulicy Kaczeńcowej 250 i 430, stanowiących własność Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z póĽn. zm.)
oraz § 8 ust. 2 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
(Uchwała Nr II/8/10/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 maja 2003 roku)

§ 1


Przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych w Jaworzu przy ulicy Kaczeńcowej 250 i 430, wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Województwa Śląskiego. Wysokość poszczególnych bonifikat określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-10-2005 13:46:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713