Czas wygenerowania treści 2020-07-09 13:54:40

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/40/13/2005 z dnia 17 października 2005 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie w trybie bezprzetargowym przez Województwo Śląskie od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pyrzowicach, z przeznaczeniem na rozbudowę lotniska Katowice w Pyrzowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn zm.)
w związku z art. 37 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z póĽn. zm.)
oraz § 5 zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego
w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie
Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy
niż 3 lata przyjętych uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego
Nr II/8/10/2003 z dnia 19 maja 2003 roku

§ 1


Wyraża się zgodę na nabycie przez Województwo Śląskie, w trybie bezprzetargowym, od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pyrzowicach, oznaczonej jako działki nr: 497/64, 497/69, 497/70, 497/71 i 497/72 o łącznej powierzchni 18,3954 ha, objętej księgą wieczystą nr KW 71630, za cenę 5 550 000,00 złotych.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-10-2005 13:43:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713