Czas wygenerowania treści 2020-09-26 13:54:23

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/40/12/2005 z dnia 17 października 2005 roku
w sprawie:
wystąpienia do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach w sprawie objęcia przez Województwo Śląskie akcji w zamian za wniesiony wkład pieniężny

Na podstawie
podstawie art. 18 pkt 19 lit. e
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Realizując „Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020” wystąpić z wnioskiem do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach w sprawie objęcia przez Województwo Śląskie 50.000 akcji nowej emisji wg wartości nominalnej, tj. 100 zł każda, w zamian za wniesiony wkład pieniężny w wysokości 5.000.000 zł.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-10-2005 13:41:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713