Czas wygenerowania treści 2020-07-06 05:03:23

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/39/25/2005 z dnia 26 września 2005 roku
w sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr II/32/15/2005 z dnia 21 marca 2005 roku

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 2 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie dofinansowania zadań
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Dz. U. Nr 28 z 2005 roku, poz. 237)

§ 1


Dokonuje się zmiany uchwały własnej Nr II/32/15/2005 z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok 2005 w ten sposób, że w załączniku do uchwały:
w grupie inwestycji nowo finansowanych:


1. w L.p. 6 w kolumnie 9 zamiast kwoty „250” należy wpisać kwotę „630”, w kolumnie 11 zamiast kwoty „1250” w pisać kwotę „870”,


2. w L.p. 17 w kolumnie 9 zamiast kwoty „100” należy wpisać kwotę „0”, w kolumnie 10 zamiast kwoty „258” wpisać kwotę „358”,


3. w L.p. 20 w kolumnie 9 zamiast kwoty „100” wpisać kwotę „300”, w kolumnie 11 zamiast kwoty „1100” wpisać kwotę „900”,


4. w L.p. 25 w kolumnie 9 zamiast kwoty „180” wpisać kwotę „380”, w kolumnie 11 zamiast kwoty „1000” wpisać kwotę „800”,


5. w L.p. 28 w kolumnie 5 zamiast dotychczasowej charakterystyki przedsięwzięcia „hala sportowa 36x19”, wpisać „hala sportowa 36x19 z łącznikiem”, w kolumnie 7 zamiast kwoty „5710” wpisać „2 467,4”, w kolumnie 8 zamiast kwoty „2500” wpisać kwotę „1233,7”, w kolumnie 10 zamiast kwoty „1000” wpisać kwotę „1133,7”, w kolumnie 11 wykreślić kwotę „1400”,


6. w L.p. 30 w kolumnie 9 zamiast kwoty „650” należy wpisać kwotę „2000”, w kolumnie 10 zamiast kwoty „1350” wpisać kwotę „0”,


7. w L.p. 38 w kolumnie 9 zamiast kwoty „200” należy wpisać kwotę „370”, w kolumnie 10 zamiast kwoty „170” wpisać kwotę „0”,


ujmując zmiany w treści jednolitej załącznika określonego jako załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Dodatkowe środki podchodzące z rozliczeń lub przesunięć między realizowanymi inwestycjami, uwolnione po terminie 30 września 2005 roku, przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji ujętej w „Wojewódzkim Programie Rozwoju Bazy Sportowej” na rok 2005, w grupie inwestycji nowo finansowanych L.p. 6, realizowaną przez Miasto Bieruń – hala sportowa 44x24 m.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-10-2005 10:31:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713