Czas wygenerowania treści 2020-11-25 09:00:46

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/39/24/2005 z dnia 26 września 2005 roku
w sprawie:
objęcia przez Województwo Śląskie 800.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie za kwotę 8.000.000 zł

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. e
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1

Obejmuje się 800.000 akcji serii C o numerach od 000000001 do 000800000 Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie za kwotę 8.000.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-10-2005 13:43:27
Ostatnia aktualizacja: 05-10-2005 14:01:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713