Czas wygenerowania treści 2021-01-23 09:06:10

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/39/13/2005 z dnia 26 września 2005 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na przekazanie Medycznemu Studium Zawodowemu nr 1 im. J. Koraszewskiego w Gliwicach w trwały zarząd nieruchomości położonej w Gliwicach przy ulicy Chudoby 10

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 12 pkt 2
Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego
w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania
i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
(przyjętych uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego
Nr II/8/10/2003 z dnia 19 maja 2003 roku)

§ 1


Wyraża się zgodę na przekazanie Medycznemu Studium Zawodowemu nr 1 im. J. Koraszewskiego w Gliwicach w trwały zarząd, na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gliwicach przy ulicy Chudoby 10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 94 oraz nr 95/2 o łącznej powierzchni 0,1597 ha - KW nr 18007.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-09-2005 12:29:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713