Czas wygenerowania treści 2021-01-20 05:56:46

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/39/1/2005 z dnia 26 września 2005 roku
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych S 4480 i S 4481

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10, art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz w związku z art. 111 ust. 2 pkt 5 i art. 117 a
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148 z póĽn. zm.)

§ 1


Udziela się Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań na drogach powiatowych S 4480 i S 4481 w kwocie 1.600.000 zł w 2005 roku.


§ 2


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z Powiatem Bielskim umowy regulującej zasady udzielenia pomocy finansowej.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-09-2005 14:30:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713