Czas wygenerowania treści 2021-01-23 09:12:00

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/38/23/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 roku
w sprawie:
ustalenia szczególnego trybu przyznawania najemcom prawa pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 34 ust. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Przyznaje się prawo pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom pod warunkiem złożenia przez nich, w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o utracie ustawowego prawa pierwszeństwa - wniosku o przyznanie prawa pierwszeństwa oraz wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego, na warunkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.


2. Najemcom lokali mieszkalnych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały utracili prawo pierwszeństwa w ich nabyciu - przyznaje się to prawo na warunkach określonych w niniejszej uchwale, na ich wniosek złożony w terminie 1 miesiąca od daty jej wejścia w życie.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-09-2005 11:38:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713