Czas wygenerowania treści 2021-01-24 19:01:16

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/38/21/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 roku
w sprawie:
zaliczenia drogi powiatowej S 1439 Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Granica Państwa do kategorii drogi wojewódzkiej

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10, art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. Nr 204 z 2004 roku, poz. 2086 z póĽn. zm.)
działając w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury
i Ministrem Obrony Narodowej

§ 1


Zaliczyć do kategorii drogi wojewódzkiej drogę powiatową S 1439 Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania ulicy Jana Kazimierza z ulicą Grunwaldzką w miejscowości Milówka do Granicy Państwa.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-09-2005 11:34:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713