Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:07:12

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/38/19/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 roku
w sprawie:
pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 489 w Częstochowie kategorii drogi wojewódzkiej

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10, art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. Nr 204 z 2004 roku, poz. 2086),
działając w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury
i Ministrem Obrony Narodowej

§ 1


Pozbawić drogę wojewódzką nr 489 (ulica Św. Barbary /od ulicy Św. Jadwigi do ulicy Św. Kazimierza/ – ulica Św. Augustyna /od ulicy Św. Barbary do ulicy Pułaskiego/ – ulica Św. Kazimierza /od ulicy Pułaskiego do ulicy Św. Barbary/ – ulica Pułaskiego /od ulicy Św. Kazimierza do Alei Bohaterów Monte Cassino/ – Aleja Bohaterów Monte Cassino /od ulicy Pułaskiego do ulicy Jagiellońskiej/) w Częstochowie kategorii drogi wojewódzkiej.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-09-2005 11:13:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713