Czas wygenerowania treści 2020-07-04 20:44:16

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/37/9/2005 z dnia 4 lipca 2005 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Śląskie na rzecz Miasta Rabka Zdrój nieruchomości położonych w Rabce Zdroju, po cenie obniżonej w stosunku do ich wartości rynkowej

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
związku z art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z póĽn. zm.)

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Województwo Śląskie na rzecz Miasta Rabka Zdrój nieruchomości zabudowanych, położonych w Rabce Zdroju przy ulicy Dietla, oznaczonych jako: działka nr 4300 o pow. 0,1906 ha, objęta księgą wieczystą nr 11.782 oraz działka nr 4301 o pow. 0,1465 ha, objęta księgą wieczystą nr 31.001, po cenie stanowiącej 10 % ich wartości rynkowej, określonej w operatach szacunkowych.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-07-2005 11:51:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713