Czas wygenerowania treści 2021-01-24 19:32:50

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/37/3/2005 z dnia 4 lipca 2005 roku
w sprawie:
przyjęcia planu zakupu zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych i zapewnienia środków na zakup tych pojazdów

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 19
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 40
ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym
(Dz. U. Nr 86, poz. 789 z póĽn. zm.)

§ 1  1. Przyjąć plan zakupu zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych w latach 2005 – 2007 w ilości 20 sztuk oraz zapewnić środki na ten cel w wysokości około 1,5 mln PLN na jeden pojazd.

  2. Uwzględnić w poszczególnych latach w budżecie Województwa środki w wysokości wynikającej z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

  3. Upoważnić Zarząd Województwa Śląskiego do realizacji w latach 2005 – 2007 zakupu zmodernizowanych pojazdów szynowych po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-07-2005 10:35:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713