Czas wygenerowania treści 2020-07-09 00:10:43

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/35/13/2005 z dnia 16 maja 2005 roku
w sprawie:
zmiany nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” w Katowicach z siedzibą w Chorzowie na Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie oraz nadania statutu

Na podstawie
podstawie art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Zmienia się nazwę Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” w Katowicach z siedzibą w Chorzowie na Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie.


§ 2


Nadaje się statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Chorzowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Traci moc dotychczasowy statut nadany przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr I/46/4/2002 z dnia 21 stycznia 2002 roku.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-05-2005 12:27:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713