Czas wygenerowania treści 2021-01-28 16:22:37

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/35/6/2005 z dnia 16 maja 2005 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały własnej dotyczącej zaliczenia drogi powiatowej S 1439 Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Granica Państwa do kategorii drogi wojewódzkiej

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. Nr 204 z 2004 roku, poz. 2086 z póĽn. zm.)

§ 1


Przyjąć projekt uchwały własnej w sprawie zaliczenia drogi powiatowej S 1439 Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Granica Państwa do kategorii drogi wojewódzkiej o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2


Niniejszą uchwałę przedłożyć, celem zajęcia stanowiska Ministrowi Infrastruktury i Ministrowi Obrony Narodowej.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-05-2005 11:09:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713