Czas wygenerowania treści 2021-01-24 18:54:39

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/35/5/2005 z dnia 16 maja 2005 roku
w sprawie:
pozbawienia "kategorii drogi wojewódzkiej" odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 /Pyrzowice (Lotnisko) – Pomłynie – Sarnów/ w Pyrzowicach, przebiegającego ulicą Wolności od Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach do drogi krajowej

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
w związku z art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. Nr 204 z 2004 roku, poz. 2086 z póĽn. zm.),
działając w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Ministrem Obrony Narodowej

§ 1


Pozbawić kategorii „drogi wojewódzkiej” odcinek drogi wojewódzkiej Nr 913 /Pyrzowice (Lotnisko) – Pomłynie – Sarnów/ w Pyrzowicach, przebiegający ulicą Wolności od Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach do drogi krajowej nr 78, celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych we właściwym trybie.


§ 2


Załącznik graficzny do niniejszej uchwały przedstawia odcinek drogi o którym mowa w § 1.


 § 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-05-2005 11:01:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713