Czas wygenerowania treści 2020-07-06 05:50:55

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/32/15/2005 z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie:
uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok 2005

Na podstawie
art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 28 z 2005 roku, poz. 237)
§ 1

Uchwalić "Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej" z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok 2005, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr II/18/16/2004 z dnia 17 marca 2004 w sprawie uchwalenia "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej" z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2004.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 01-04-2005 16:40:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713