Czas wygenerowania treści 2021-01-24 19:23:26

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/32/12/2005 z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały własnej dotyczącej pozbawienia kategorii „drogi wojewódzkiej” odcinka drogi wojewódzkiej Nr 901w gminie Wielowieś

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.), w związku z art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 204 z 2004 roku, poz. 2086)
§ 1
  1. Przyjmuje się projekt uchwały własnej w sprawie pozbawienia kategorii "drogi wojewódzkiej" odcinka drogi wojewódzkiej Nr 901, tj. ulica Gliwicka (od skrzyżowania z DW 901), ulica Główna (do skrzyżowania z ulicą Młyńską), ulica Młyńska w Wielowsi oraz ulica Wiejska (odcinek od skrzyżowania z DW 907) w Kieleczce, celem zaliczenia we właściwym trybie jego fragmentu - ulicy Młyńskiej do kategorii dróg powiatowych, a pozostałej części do kategorii dróg gminnych.
  2. Projekt uchwały o której mowa w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejszą uchwałę postanawia się przedłożyć do uzgodnienia Ministrowi Infrastruktury i Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 01-04-2005 16:28:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713