Czas wygenerowania treści 2021-01-24 18:52:19

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/29/19/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach, Chorzowie, Świętochłowicach i Rudzie Śląskiej

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. Nr 204 z 2004 roku, poz. 2086)
§ 1

Przyjąć projekt uchwały własnej w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 (ulica Chorzowska) w Katowicach do drogi wojewódzkiej nr 925 w Rudzie Śląskiej - rondo w dzielnicy Chebzie (skrzyżowanie ulic Zabrzańskiej i Niedurnego) o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejszą uchwałę przedłożyć, celem zajęcia stanowiska, Ministrowi Infrastruktury i Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 03-01-2005 09:29:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713