Czas wygenerowania treści 2020-07-16 19:34:05

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/29/25/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie:
przyjęcia apelu w sprawie senackiej poprawki do ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

Na podstawie
§ 18 a ust. 2 pkt 3 Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)
§ 1

Przyjmuje się apel w sprawie senackiego projektu poprawki do ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do przekazania apelu posłom i senatorom RP województwa śląskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 21-12-2004 12:13:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713