Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:41:05

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/27/21/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr II/18/16/2004 z dnia 15 marca 2004 roku

Na podstawie
art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały własnej Nr II/18/16/2004 z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie "Uchwalenia Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej" z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok 2004 w ten sposób, że w załączniku do uchwały:

w grupie inwestycji kontynuowanych:

 1. w L.p. 11 inwestycja Miasta Sosnowiec pod nazwą Ośrodek Sportowy ulica Mireckiego w kolumnie 12 w miejsce dotychczasowej kwoty 1 627 wpisać 853, a w kolumnie 13 w miejsce dotychczasowej kwoty 759 wpisać 1533;

w grupie inwestycji noworozpoczynanych:

 1. w L.p. 4 inwestycja Gminy Rędziny pod nazwą "hala sportowa 39x19m" w kolumnie 12 w miejsce dotychczasowej kwoty 200 wpisać 0, a w kolumnie 13 w miejsce dotychczasowej kwoty 800 wpisać 1000,
 2. w L.p. 6 inwestycja Miasta Chorzów pod nazwą "przyszkolna sala gimnastyczna 27x18m" w kolumnie 12 w miejsce dotychczasowej kwoty 143 wpisać 443, a w kolumnie 13 w miejsce dotychczasowej kwoty 300 wpisać 0,
 3. w L.p. 10 inwestycja Gminy Kroczyce pod nazwą "hala sportowa 44x23m" w kolumnie 12 w miejsce dotychczasowej kwoty 200 wpisać 400, a w kolumnie 13 w miejsce dotychczasowej kwoty 1500 wpisać 1300,
 4. w L.p. 12 inwestycja Miasta i Gminy Łazy pod nazwą "Rozbudowa Zespołu Sportowego - basen 25x12,5m" w kolumnie 12 w miejsce dotychczasowej kwoty 100 wpisać 0, a w kolumnie 13 w miejsce dotychczasowej kwoty 800 wpisać 900,
 5. w L.p. 13 inwestycja Miasta i Gminy Ogrodzieniec pod nazwą "hala sportowa 44x23m" w kolumnie 12 w miejsce dotychczasowej kwoty 400 wpisać 100, a w kolumnie 13 w miejsce dotychczasowej kwoty 1100 wpisać 1400,
 6. w L.p. 17 inwestycja Gminy Pyskowice pod nazwą "hala sportowa 44x24" w kolumnie 12 w miejsce dotychczasowej kwoty 222 wpisać 437, a w kolumnie 13 w miejsce dotychczasowej kwoty 628 wpisać 413,
 7. w L.p. 18 inwestycja Gminy Ruda Śląska pod nazwą "basen 25x12,5" w kolumnie 12 w miejsce dotychczasowej kwoty 650 wpisać 900, a w kolumnie 13 w miejsce dotychczasowej kwoty 650 wpisać 400,
 8. w L.p. 22 inwestycja Gminy Wielowieś pod nazwą "hala sportowa 35,3x21,6" w kolumnie 12 w miejsce dotychczasowej kwoty 341 wpisać 400, a w kolumnie 13 w miejsce dotychczasowej kwoty 359 wpisać 300,
 9. w L.p. 23 inwestycja Gminy Zabrze pod nazwą "boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią" w kolumnie 12 w miejsce dotychczasowej kwoty 200 wpisać 400, a w kolumnie 13 w miejsce dotychczasowej kwoty 300 wpisać 100,
 10. w L.p. 25 inwestycja Gminy Zbrosławice pod nazwą "sala gimnastyczna z terenowymi urządzeniami sportowymi" w kolumnie 12 w miejsce dotychczasowej kwoty 260 wpisać 225,
 11. w L.p. 31 inwestycja Gminy Czernichów pod nazwą "budynek zaplecza sportowego" w kolumnie 12 w miejsce dotychczasowej kwoty 184 wpisać 178,
 12. w L.p. 35 inwestycja Towarzystwa Sportowego Góral Żywiec pod nazwą "stadion sportowy" w kolumnie 12 w miejsce dotychczasowej kwoty 250 wpisać 300, a w kolumnie 13 w miejsce dotychczasowej kwoty 300 wpisać 250,

ujmując zmiany w treści jednolitej załącznika określonego jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 29-11-2004 09:40:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713