Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:58:52

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/27/7/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Częstochowie, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, służebnością drogi koniecznej na rzecz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa

Na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 14 ust. 2 i ust. 5
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543 z póĽn zm.)
§ 1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie przy ulicy Śląskiej 23, oznaczonej jako działki nr 50/1 i 51/1, opisanej w księdze wieczystej KW nr 10708 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, służebnością drogi koniecznej na rzecz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 51/2, opisana w księdze wieczystej KW nr 121539, będącej własnością Skarbu Państwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 25-11-2004 11:30:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713