Czas wygenerowania treści 2020-09-23 08:14:29

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Dokument z dnia 16 stycznia 2006 roku
Załącznik do uchwały II/43/1/2006 - Program małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Program małej retencji dla Województwa Śląskiego


Program małej retencji dla województwa śląskiego - projekt (pdf - 7,25 MB)


Ilustracje:
Rys. nr 5 Zlewnia rzeki Małej Wisły - hydrografia (pdf - 1,15MB)
Rys. nr 6 Zlewnia rzeki Górnej Odry - hydrografia (pdf - 920 KB)
Rys. nr 7 Zlewnia rzeki Soły - hydrografia (pdf - 440 KB)
Rys. nr 8 Zlewnia rzeki Warty - hydrografia (pdf - 702 KB)
Rys. nr 9 Zlewnia rzeki Pilicy - hydrografia (pdf - 211 KB)
Rys. nr 10 Zlewnia rzeki Małej Panwi - hydrografia (pdf - 349 KB)


Załączniki:


Załącznik nr 1 - Mapa hipsometryczna województwa śląskiego z lokalizacją obiektów małej retencji wodnej - Skala 1:200 000 (pdf - 6,7 MB)


Załącznik nr 2.1 - Mapa obszarów chronionych występujących na terenie województwa śląskiego z lokalizacją obiektów małej retencji wodnej - Skala 1:200 000 (pdf - 4,8 MB)


Załącznik nr 2.2 - Mapa administracyjna województwa śląskiego z lokalizacją obiektów małej retencji wodnej - Skala 1:200 000 (pdf - 1,6 MB)


Załącznik nr 3 - Mapy poglądowe lokalizacji obiektów małej retencji wodnej:
nr 1 do 9 (pdf -2,9MB)
nr 10 do 19 (pdf - 3,6MB)
nr 20 do 29 (pdf - 3,9MB)
nr 30 do 39 (pdf - 3,6MB)
nr 40 do 49 (pdf - 4,7MB)
nr 50 do 59 (pdf - 3,7MB)
nr 60 do 69 (pdf - 3,2MB)
nr 70 do 79 (pdf - 5,9MB)
nr 80 do 89 (pdf - 5,1MB)
nr 90 do 92 (pdf - 1,2MB)


Załącznik nr 4 – Uzgodnienia z właściwymi regionalnymi zarządami gospodarki wodnej, dokumentów wyjściowych do opracowania niniejszego programu, tj. aktualizacji programów małej retencji dla byłych woj. bielskiego, częstochowskiego i katowickiego (pdf - 1,42 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu małej retencji dla województwa śląskiego


Prognoza oddziaływania (pdf - 808 KB)
załączniki - tabele (pdf - 1,1 MB)
załączniki - ryciny (pdf - 1,6 MB)Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-02-2006 09:41:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713