Czas wygenerowania treści 2019-11-12 11:27:34

Zamówienia na usługi społeczne nr ZN-ZP.272.6.7.2018.MKC z dnia 2 maja 2018 roku
Usługa przygotowania i przeprowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego

Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póĽn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp, zwanego dalej regulaminem.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 02-05-2018 13:29:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713