Czas wygenerowania treści 2019-07-23 11:44:01

Zamówienia na usługi społeczne nr ZN-ZP.272.6.3.2018.PJ z dnia 9 marca 2018 roku
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Biura ds. Panowania Przestrzennego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 2018 r.

Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póĽn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Piotr Jóźwik 09-03-2018 09:40:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713