Czas wygenerowania treści 2020-08-07 15:22:49

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Zarządzenia Marszałka
Zarządzenie marszałka nr 00024/18 z dnia 27 marca 2018 roku
Zarządzenie Nr 00024/18 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzania egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2096 z póĽn. zm.), w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 169) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 304 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 28-03-2018 08:55:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713