Czas wygenerowania treści 2021-01-16 10:32:04

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Zarządzenia Marszałka
Zarządzenie marszałka nr 00104/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku
Zarządzenie nr 00104/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów organizacji ruchu o charakterze stałym oraz kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dĽwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujących drogi wojewódzkie na których organem zarządzającym ruchem jest Marszałek Województwa Śląskiego

art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (Dz. U z 2017 r. poz. 2096 j.t. z póĽn. zm.) oraz art. 10 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 j.t. z póĽn. zm.) w związku § 12 ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 j.t.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 08-01-2018 08:55:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713