Czas wygenerowania treści 2020-02-24 07:08:08

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Konkursy / Małe Granty
Małe granty
Oferta Fundacji „By dalej iść”" z siedzibą w Mysłowicach na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: „Ogólnopolska Konferencja „Utrata i żałoba – teoria i praktyka”. Troska o zdrowie psychiczne osób po stracie najbliższych z województwa śląskiego”.

art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 596 z póĽn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z póĽn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/44/3/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 22-05-2014 07:22:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713