Czas wygenerowania treści 2020-02-25 16:09:15

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Konkursy / Małe Granty
Małe granty
Oferta Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach na realizację zadania publicznego pod nazwą "Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym"

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póĽn. zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póĽn. zm.)Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-03-2013 12:23:41
Ostatnia aktualizacja: 27-03-2013 12:25:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713