Czas wygenerowania treści 2020-07-12 12:37:53

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
Postanowienie nr 86/PP/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Przebudowy kontenerowych stacji transformatorowych SN 20 kV PTO o numerach 1, 2, 3, 4, 5 wraz z wyniesieniem układów zasilania elektrycznego ogrzewania rozjazdów (eor), w Tarnowskich Górach”, projektowanej na działkach gruntu nr 3218/92; 3227/88, k.m. 1, obręb Lasowice oraz dz. nr 5581/31 i 1195/2, k.m. 1 obręb Tarnowskie Góry, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 09-02-2018 09:48:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Łabarzewska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713