Czas wygenerowania treści 2020-07-12 12:30:43

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
Postanowienie nr 73/PP/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia” realizowanej w ramach zadania: „Przebudowa sieci gazowej ś/c Dąbrowa Górnicza-Będzin, ulice: Siemońska-Wiejska” projektowanej na działkach gruntu: 136/1, k.m. 14, obręb Będzin i 1/26, k.m. 52, obręb Dąbrowa Górnicza, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 05-02-2018 13:53:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Łabarzewska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713