Czas wygenerowania treści 2020-07-04 19:22:28

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
Postanowienie nr 1050/PP/2017 z dnia 26 października 2017 roku
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania p.n.: „Budowa bazy serwisowej PKP PLK S.A. wraz z rampą towarową w Bytomiu” w ramach zadania p.n. „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Towarowej, projektowanej na działkach gruntu nr: 301/14, 311/13, 305/12, 425/39, obręb 00003 Zamłynie, w granicach terenów zamkniętych;

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 05-02-2018 11:08:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Łabarzewska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713